Общинският съвет най-слабо познат сред младите хора, среща с общински съветник – най-нежелана

Новини Познаваме ли институциите

В краят на първия активен месец от провеждане на анкетното проучване за информацията и отношението, които младите хора имат към публичните институции, екипът на МИКЦ Перник представя междинни резултати. В анкетата са взели участие 182 души, от които 29,8% на възраст от 14 до 18 г., 54,9% – от 18 до 29 г. и 15,3% над 29 г. По-активни в участието си са били жените – 67,1%, и 32,9% от участниците са мъже. Анкетата е част от кампанията „Познаваме ли институциите“, организирана в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център-Перник“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020г.), от Министерството на младежта и спорта. На пресконференция Станислава Генадиева, ръководител на МИКЦ Перник, Галина Асенова координатор на кампанията и Кристина Георгиева, специалист „Информационни услуги“ представиха междинните резултати от проучването.

Според младите хора на Перник най-добре в определението за институция се вписва общинската администрация /86,6% от отговорите/. Въпреки че сред посочените възможни са и семейството, църквата и кметът, едва 3,7 % са припознали църквата, 4,9% – кметската институция, а 4,8% са посочили като верни всички възможни отговори.

Категорични са и отговорите на въпроса за това кой отговаря за уличното осветление. Според 92,7% това е фирмата, определена от кмета на общината, а 7,3 % считат, че ресорното министерство на енергетиката следва да подменя уличното осветление. Нито един от интервюираните младежи не счита, че неговото семейство или съседите следва сами да подменят неработеща лампа на улицата.

Очакванията на 64,6% на участвалите в анкетата младежи са в общинската администрация да работят хора с подходящо образование и високо чувство за отговорност. 32,9% считат, че работещите там трябва да познават проблемите на перничани и да ги решават. Отговорите на 2,5% са негативни – според него общинските служители нямат власт да решават проблеми.

С неразбиране младите хора на Перник са се отнесли към функциите и правомощията на общинския съвет. В отговор на въпроса кой е шеф на общинските съветници, преобладаващата част се колебаят между областния управител /37,8%/ и кмета /34,1%/. Едва 14,6% са отговорили, че шеф на местните парламентаристи са гражданите, и още 13,5% считат, че те нямат шеф. В една от анкетите специално е посочено, че шеф на съветниците е техния председател, но с уточнението, че той всъщност е „пръв сред равни“. Сходни са и резултатите от въпроса за това кой определя цените на таксиметровите услуги – услуги, които се ползват от всички граждани на общината, в т.ч. и от младите хора. 82,9% младежи считат, че таксиметровата фирма сама определя увеличението на цените на услугите си. Едва 14,6% са посочили, че общинския съвет определя цената на таксиметровите услуги, а сред отговорите има и такива, които посочват, че парламента определя тези цени/2,5%/.

При въпроса с кого искате да се срещнете, голям интерес младежите проявяват за среща с експерт по младежка дейност /32,9%/. Вторичен е интересът към среща с народен представител /29,3%/ и кмет /20,7%/, а най-слаб е интереса за среща с общински съветник /6,1%/. Около 5,8% не желаят да се срещат с никого.

Правомощията на народните представители, които присъстват в анкетата само с един въпрос, са дефинирани относително точно. 87,8 % са отговорили, че именно те определят размера на глобите за превишена скорост на пътя и употреба на алкохол. Сред възможните отговори в анкетата за правомощията на парламентаристите, са решенията за ремонтни дейности на магистрали /12,2%/ и определяне на разписанието на автобусите. От отговорите ясно се вижда, че по теми, които често се появяват в публичното пространство и за които се говори, колебанията в отговорите са незначителни.

Въпрос, който засяга компетенциите на няколко власти, очевидно е объркващ и за младежите. Според 58,2% министърът на околната среда и водите е този, който трябва да се заеме с проблема, в случай че мъртви риби плуват в река Струма. 31,5% считат, че това следва да е отговорност на кмета, а 9,8% са отговорили, че за проблема трябва да се погрижи шефът на фирмата, която изпуска води в реката.

Интересен е анализа на единствения отворен въпрос в анкетата. Въпросът „Ако искаш пред домът ти да има площадка за уличен фитнес, какво трябва да се направи?“ носи отговори, вариращи от апатия и незаинтересованост /“не искам“, „не знам“, „не се интересувам“/ до „ще намеря някой да направи проект и сметка колко ще струва“ и „ще си я направя сама“. Сред негативните отговори има и такъв, с който се казва „това вече сме го играли – казва ни се когато има пари, ще стане“. Повечето от отговорилите обаче считат, че трябва да се събере подписка от живущите наоколо за да се представи обществения интерес и да се изпрати молба за изграждане на площадката до общината. Едва 6 % обаче поставят себе си в ролята на организатори. Останалата част използват трето лице в отговорите си и очевидно считат, че решението е някъде извън тях и се състои в това „да се поиска от общината“, „да се организират хората“, „да се проведе разговор с кмета“, „да се намери спонсор“. Според един от участващите в анкетата няма нужда от площадки за фитнес, а от повече средства за регионалната библиотека и повече млади хора в нея. Един от отговорилите припознава младежкият медиатор като посредник между младите хора и местната власт в защита на интересите им. В един от отговорите се търси общински съветник като посредник на интереса на хората, и в още един от отговорите се посочва, че хората трябва да се обърнат за съдействие към районния кмет.

При анализа на анкетата, екипа на МИКЦ отбелязва, че при отворените въпроси, анкетираните са използвали кирилица, и само един от отговорите е написан на азбуката на чата или т.нар. „шльокавица“.

От екипа на МИКЦ споделиха, че кампанията продължава със информационен ден при председателя на Общински съвет Перник Иво Савов, който ще се срещне с членове на Общински младежки съвет – Перник следващата седмица.

Comments

comments

Последни публикации