Кариерно ориентиране и предприемачески умения

Горещи новини Консултации

Описание
Във времето на дигитализация и радикална промяна на работните процеси, с които сме свикнали над 50 години – 8 часов работен ден, работно място близо до дома, обичайните технически умения, все по-важно е младите хора да се ориентират навреме какви са техните силни страни, които се кръстосват с новите изисквания на пазара на труда, а именно мобилните и отдалечени услуги, ненормираният работен ден, работата по проекти, все по-големият дял на дигиталните умения. Ето защо включваме в МИКЦ консултации по кариерно развитие и предприемачески умения, с които чрез иновативни и интерактивни методи да  подпомогнем изборът на професионално развитие и да развием предприемаческите умения на младите хора в Област Перник чрез индивидуални и групови консултации, срещи с млади предприемачи и развитие на предприемачески умения чрез игровизация.

За кого са предназначени?

Консултациите са насочени към младежи между 14 и 29 години, които търсят повече информация за своето кариерно развитие и възможностите за трупане на полезни умения, нужни за успешна реализация

Цел

Чрез интерактивен модел и учене чрез преживяване младите хора, които се включават в консултациите, да придобият нови знания, умения и да повишат своята мотивация за успешно кариерно развитие

Какво се случва по време на консултациите?

Консултациите могат да бъдат индивидуални и групови

По време на индивидуалните консултации чрез разговор и попълване на въпросници се работи в посока всеки да разбере повече за собствените си силни страни и в коя посока е добре да работи за тяхното развитие и какви са актуалните тенденции на пазара на труда

По време на груповите консултации участниците имат възможност да учат чрез преживяване като влизат в роля на професионалисти от пазара на труда или играят ролеви и настолни игри, където трябва да създават собствена стратегия, да планират ресурси и упражняват други полезни умения, изисквани от работодателите днес

Очаквани резултати

Над 350 младежи от област Перник да преминат през консултациите по кариерно ориентиране и да натрупат нови знания, умения и повишена мотивация за успешното си кариерно развитие

За връзка с нашия консултант Александър Кръстанов може да ползвате :
тел. 0898804955
e-mail : a.krastanov@gmail.com
Да ни пишете във фейсбук в групата за Кариерно ориентиране

Comments

comments

Последни публикации