Близо 1000 младежи от областта са се включили в дейностите на МИКЦ Перник за 2017г.

Горещи новини Интервю

Екипът на „Младежки информационно-консултантски център – Перник“ отчете реализираните дейности за 2017г. Общо 957 младежи от населените места в област Перник са се включили в реализираните дейности през годината.

Екипът на МИКЦ Перник цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които да получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие, сподели ръководителят на МИКЦ Перник Станислава Генадиева.

 

Изключително много се радвам, че с екипа от специалисти и обучители успяхме да надградим предишните проекти и отчитаме една успешна година с реализирани 10 обучения, 2 мащабни теми в консултантските услуги и 2 кампании, които ангажираха младите хора в свободното им време. Признаваме, че имаше и моменти, в които не ни беше лесно, но мотивацията на участниците ни даваше енергията, от която имахме нужда.

 

Обученията и консултациите, които са реализирани от МИКЦ Перник през 2017г. са в следните теми и направления: запознаване на младите хора с дейността на институциите, кариерно ориентиране и предприемачески умения, здравословен начин на живот, изграждане на базови умения за работа в екип, презентационни умения, лидерство, младежка работа и доброволчество, предприемачество, здравословен начин на живот, комуникация, активности сред природата и други.

 

Благодарни сме за успешно реализираните срещи и партньорства с Областна администрация, Община Трън, Общински съвет- Перник, който се включиха в кампанията „Познаваме ли институциите?“, целяща да провокира активното гражданско мислене сред младите хора.

 

 „Младежки информационно консултантски център – Перник“ е проект на сдружение с обществено-полезна дейност „Обектив“, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020г.от Министерството на младежта и спорта. Дейностите на центъра са насочени към млади хора от област Перник на възраст между 15 и 29 г., към лица-активно работещи в/с младежки организации, както и към млади хора в неравностойно положение.

Comments

comments

Последни публикации